Agnieszka Szpila

Pisarka, aktywistka, feministka – jak sama o sobie pisze – Heksa.
Za tekst „Gdzie są te dzieci?” i działania na rzecz niezależnego, podmiotowego życia osób z niepełnosprawnością.