Za działania na rzecz ekologii, w tym realizację akcji „Tu piję bez słomki”