Za działania społeczno-edukacyjne oraz szerzenie wiedzy o historii Warszawy