Beef and Pepper, 0, restauracja, 31.0.88.204, m.wyszynska@o2.pl