Budowa linii tramwajowej na Wilanów, 0, wydarzenie, 5.173.139.70, agapop@poczta.onet.pl