Centrum Pomocy Mokotów, 10, inicjatywa-roku, 213.134.188.139, Konsewicz@gmail.com