Centrum Pomocy Mokotów, 2, inicjatywa-roku, 31.61.163.27, mdumienski@gmail.com