Jan Zoll – „Warszawa solidarna z Ukrainą”, 10, zdjecie-roku, 79.184.222.32, hzoll@wp.pl