Jan Zoll – „Warszawa solidarna z Ukrainą”, 33, zdjecie-roku, 31.0.74.64, pwiszki@gmail.com