Marcin Piotrowski – „Warszawa 27/12/2022”, 355, zdjecie-roku, 31.61.250.112, annapiotrowska404@gmail.com