Piotr Ciepliński – „Wilanów jesienią”, 0, zdjecie-roku, 5.173.139.70, agapop@poczta.onet.pl