Przyjęcie uchodźców przez mieszkańców miasta, 0, wydarzenie, 37.225.85.224, bartlomiejmiernik@gmail.com