Przyjęcie uchodźców przez mieszkańców miasta, 1, wydarzenie, 89.64.83.131, Dodoj@wp.pl