Przyjęcie uchodźców przez mieszkańców miasta, 2, wydarzenie, 89.64.85.123, aganyc@go2.pl