Thaisty, 264, restauracja, 37.30.44.46, magda_kaminska@poczta.onet.pl