Wioślarski Tytan Warszawy, 12, sport, 89.64.92.157, k.ros@vp.pl