Wioślarski Tytan Warszawy, 16, sport, 85.219.233.198, dawid.chodecki@gmail.com