Wioślarski Tytan Warszawy, 175, sport, 37.248.249.203, r.dudkowski@tlen.pl