Wioślarski Tytan Warszawy, 176, sport, 31.0.127.32, p.j.modrzejewski@gmail.com