Wioślarski Tytan Warszawy, 2, sport, 213.134.172.180, maciej.sliwinski@wtw.waw.pl