Wioślarski Tytan Warszawy, 5, sport, 83.6.109.206, jan.s.mackiewicz@gmail.com