Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji, 1, wydarzenie, 83.6.109.206, jan.s.mackiewicz@gmail.com