Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji, 1393, wydarzenie, 213.134.188.51, qelle@amorki.pl