Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji, 211, wydarzenie, 89.65.55.251, m.bonska@gmail.com