Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji, 4, wydarzenie, 46.171.182.117, moniapasi@gmail.com