Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji, 6, wydarzenie, 95.160.156.184, bartosz5555419@gmail.com