Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji, 8, wydarzenie, 213.134.163.16, not.fully.prepared@gmail.com