Emilian Kamiński

Aktor, reżyser, społecznik, twórca stołecznego Teatru Kamienica.
Za całokształt pracy artystycznej i działalność na rzecz środowisk wykluczonych.