Hubert Smoczyk

Przewodnik, propagator Warszawy, twórca „Warszawskiego Zaułka”.
Za działalność na rzecz stolicy w mediach społecznościowych, będącą mieszanką przeszłości i teraźniejszości, która, łącząc pokolenia, daje przestrzeń do dyskusji.