Za działalność artystyczną, w tym stworzenie Teatru Na Dole