www.1944.pl

____________________________________

Muzeum Powstania Warszawskiego poświęcone jest wydarzeniom sierpnia i września 1944 roku. Stanowi hołd dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Poprzez róż­norodne inicjatywy przekazuje wiedzę o Powstaniu Warszaw­skim i pomaga współ­czesnym odbiorcom zrozumieć historię sprzed ponad 70 lat. Muzeum łączy prze­szłość ze współczesno­ścią, miejsce pamięci z innowacyjną ekspozy­cją i działalnością kulturalno-edukacyjną. Za pomocą nowocze­snych środków przeka­zu przybliża widza do eksponatu, dzięki cze­mu ułatwia spotkanie z pamiątkami historii. Ekspozycja w niepowtarzalny sposób oddaje atmosferę tamtych dni. Na łącznej powierzchni ponad 3000 m2, z pomocą blisko 1000 eksponatów, 1500 fotografii, filmów i dźwięku, przedstawia prawdziwych ludzi z ich dniem codziennym, walką, miłością, przyjaźnią, rozpaczą i nadzieją.