Za szerzenie wiedzy medycznej i wsparcie, jakie daje rodzicom, mamom i dzieciom