www.nowyteatr.org

________________________________

Nowy Teatr tworzy Krzysztof Warlikowski i grupa jego stałych współpracowników, wśród nich wybitni aktorzy: Magdalena Cielecka, Ewa Dałkowska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik,  Maja Ostaszewska, Magdalena Popławska, Jaśmina Polak, Bartosz Bielenia, Andrzej Chyra, Zygmunt Malanowicz, Marek Kalita, Wojciech Kalarus, Piotr Polak, Jacek Poniedziałek, Maciej Stuhr, scenografka Małgorzata Szczęśniak, kompozytor Paweł Mykietyn i dramaturg Piotr Gruszczyński.

Europejska renoma Krzysztofa Warlikowskiego wynika między innymi z bardzo szczególnego postrzegania miejsca publiczności w zdarzeniu artystycznym.

Nowy Teatr chce rozbudować przestrzenie dialogu z publicznością, nie ograniczając się jedynie do działań ściśle teatralnych. Jest miejscem nowej sytuacji artystycznej. Wolnym polem działania dla zaproszonych artystów i kuratorów, przestrzenią tworzoną przez ludzi z pomysłami.

Jednym z celów Nowego Teatru jest interwencja w życie mieszkańców stolicy, która przyczyni się do zmiany widzenia miasta. W Nowym Teatrze nie chodzi o dawanie występów, ale o tworzenie przestrzeni dialogu i inicjowanie rozmowy na najbardziej nawet niewygodne tematy. Korzystając z faktu, że w zespole Nowego Teatru udało się skupić tak wiele osobowości twórczych, proponujemy publiczności autorski i artystyczny klucz do rozumienia miejsca, w którym mieszkamy i działamy.

Nowy Teatr istnieje od 2008 roku. Jest finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawę. Główną domeną działania Krzysztofa Warlikowskiego pozostaje teatr. Teatr mieści się w zabytkowej  warsztatowej z 1927 roku, byłej bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania u zbiegu ulic Madalińskiego i Sandomierskiej.

Więcej informacji: www.nowyteatr.org