Sylwestrowy Patrol

Sylwestrowy Patrol Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Weterynaryjnego.