Muzeum Roku

1. Miejsce

%

Niewidzialna Wystawa

2. Miejsce

%

Fotoplasticon

3. Miejsce

%

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pozostałe nominacje
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Centrum Nauki Kopernik
Muzeum Narodowe
Czar PRL – Muzeum Życia w Komunie
Muzeum Warszawy
Muzeum Azjii i Pacyfiku
Muzeum OdBudowy