Bielany, 248, dzielnica-roku, 31.61.250.112, annapiotrowska404@gmail.com