Dzielnica Wisła, 3, rozrywka-roku, 31.0.88.204, m.wyszynska@o2.pl