Piotr Ciepliński – „Wilanów jesienią”, 968, zdjecie-roku, 188.147.108.122, magdap1609@gmail.com