Przyjęcie uchodźców przez mieszkańców miasta, 512, wydarzenie, 31.183.158.213, adriannamwisniewska@gmail.com