Sylwestrowy Patrol, 0, inicjatywa-roku, 5.173.139.70, agapop@poczta.onet.pl