U Krawca Cafe, 368, kawiarnia, 109.233.88.15, zaslawska.aleksandra@gmail.com