Wioślarski Tytan Warszawy, 174, sport, 87.207.177.66, rkropkowska@op.pl