Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji, 2, wydarzenie, 31.61.254.73, rauhutle@gmail.com